Adobe Connect Webinar soba


Idealno rješenje za organizaciju webinara za veći broj sudionika, edukaciju prodajnog kanala i promociju proizvoda i usluga.


Ova virtualna soba ostvaruje se licencom Adobe Webinar Named Manager.  Njome se kreira virtualna soba koja se dodjeljuje imenovanoj osobi koja time postaje manager sobe (Named Manager).

Ova licenca u sebi uključuje dva ključna funkcionalna podsustava: Connect virtualnu sobu i Connect Events.

Connect virtualna soba


Connect virtualna soba omogućuje odvijanje konferencija s velikim brojem sudionika, pružajući sljedeće funkcionalnosti:

 • potpunu interakciju između voditelja i sudionika – dvosmjerna komunikacija glasom, kamerom i/ili tekstualnim porukama, na razini za koju se odluči voditelj
 • dijeljenje desktopa, pa time i bilo koje aplikacije koja se izvodi na računalu; dakle, osim PowerPoint slajdova to mogu biti Excel tablice, PDF, slike, video, web stranice, 3D modeli i sl.
 • voditelj može bilo kojem sudioniku (do svima) dodijeliti pravo dijeljenja sadržaja
 • bijela ploča za interaktivnu suradnju u realnom vremenu s komentarima, oznakama, crtežima i sl.
 • razmjena tekstualnih poruka (chat)
 • Q&A
 • ankete
 • dijeljenje datoteka (za download)
 • snimanje događaja, snimak je dostupan preko linka
 • stalna URL adresa sobe i stalni postav sobe i pohranjenih sadržaja

Connect events


Ova licenca osigurava niz alata za objavu webinara, proces registracije i analizu odvijanja webinara:

 • predložak web stranice za objavu webinara, koja se jednostavno prilagođava potrebama vizualnim opremanjem tekstom i slikama
 • online obrazac za registraciju
 • predložak email komunikacije prema registriranim sudionicima
 • moćna analitika koja korisniku omogućava analizu odvijanja webinara s ciljem utvrđivanja prodajnih prilika (leadova) među sudionicima webinara i  unaprjeđenja budućih webinara

Više o Connect Events modulu možete pronaći na ovoj poveznici.


Postoje Connect Webinar sobe kapaciteta 100, 500, 1000 i 1500 sudionika.

Cijena najmanje sobe kapaciteta 100 sudionika iznosi 8.970,00 kn + PDV godišnje, a ova licenca se naziva Connect Webinar Named Manager 100.

VIše detalja o Connect Webinar sobi možete pronaći naći u ovoj brošuri.

Za više informacija, stojimo vam na raspolaganju.