Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 4
Automatizirajte procese, poboljšajte komunikaciju i zaštitite podatke


Adobe LiveCycle Enterprise Suite jedinstvena je platforma koja vam pomaže u prikupljanju i procesiranju informacija, kreiranju personalizirane komunikacije te zaštiti i praćenju povjerljivih informacija. Najveću popularnost primjene ima u područjima e-Poslovanja i e-Uprave, s ciljem migracije složenih procesa temeljenih na papirnatim dokumentima u elektroničke servise integrirane u poslovni sustav (ERP, CRM, PLM…).

Navodimo najznačajnija područja

  • elektronički servisi temeljeni na interaktivnim PDF obrascima
  • rješenja za upravljanje izlaznim dokumentima u korespondenciji s klijentima
  • zaštita elektroničkih dokumenata
  • standardizacija dokumentacije i kreiranje digitalnih spisa
  • digitalno potpisivanje dokumenata
  • arhiviranje dokumentacije

Primjena takvih inovativnih elektroničkih servisa značajno unaprjeđuje korisničko iskustvo, te konkurentnost i učinkovitost organizacije koja ih primjenjuje. Podržane su sve standardne klijentske platforme, uključujući i mobilne.


Adobe LiveCycle ES moduli

Aplikativne komponente LiveCycle ES platforme organizirane su u obliku modula, specijaliziranih za pojedine funkcionalnosti. Prema poslovnim potrebama, odabiru se oni moduli koji ostvaruju tražene funkcionalnosti, pri čemu interna infrastruktura unutar LiveCycle ES osigurava povezivanje više modula u funkcionalnu cjelinu i integraciju aplikacije u okolinu.

Prikupljanje i dijeljenje informacijaKomunikacijaSigurnost
LiveCycle Forms Standard/Forms Pro
Renderiranje dinamičkih e-obrazaca, napredne operacije s obrascima; HTML5 obrasci, upravljanje predlošcima obrazaca...
Više informacija
LiveCycle Output ES4
Generiranje masovnih dokumenata ili dokumenata na zahtjev, za dijeljenje digitalnim putem ili za ispis
Više informacija
LiveCycle Rights Management ES4
Zaštita i praćenje povjerljivih informacija upravljanjem prava u PDF, Microsoft Office i ostalim dokumentima
Više informacija
LiveCycle Reader Extensions ES4
Dodavanje naprednih sposobnosti Adobe Readeru u radu s PDF dokumentima; ugrađuje napredne funkcije u obrazac
Više informacija
LiveCycle PDF Generator ES4
Kreiranje PDF i PDF-A konverzijom iz digitalnog formata, manipulacije nad PDF datotekama
Više informacija
LiveCycle Digital Signatures ES4
Digitalno potpisivanje i validiranje digitalnog potpisa na serverskoj razini
Više informacija
LiveCycle Process Management ES4
Jednostavno i dinamično prilagođavanje procesa novim poslovnim zahtjevima, uključujući i procese zaposlenika na terenu koji rade na mobilnim uređajima
Više informacija
LiveCycle ECM Connectors ES4
Povezivanje LiveCycle aplikacija s vodećim ECM (enterprise content management) sistemima
Više informacija

INFO / Službena Adobe podrška za Adobe LiveCycle Enterprise Suite završava u martu 2018. 

Adobe nastavlja razvoj i ulaganje u to rješenje u novom obliku, kroz Adobe Experience Manager FormsDokumenti, procesi i aplikacije kreirani unutar LiveCycle modula lako se prenose u AEM Forms, koji donosi sve mogućnosti koje ima LiveCycle, uz dodatak niza novih i poboljšanih rješenja.