Uspješnija suradnja

Uz Community Cloud kreirajte kvalitetne online zajednice. Uspješno komunicirajte s korisnicima, partnerima i zaposlenicima na jedinstvenoj kolaboracijskoj platformi.


45%

46%

46%

48%

VEĆE ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
BRŽI PRISTUP STRUČNJACIMA
VEĆI ANGAŽMAN PARTNERA
VEĆI ANGAŽMAN ZAPOSLENIKA

Kvalitetniji prodajni kanal

Učinkovitija podrška

Kvalitetnije se povežite s partnerima i dobavljačima, povećajte njihovu učinkovitost i u konačnici prodaju. Omogućite partnerima jednostavan pristup informacijama, kao i registraciju prodajnih prilika. S kvalitetnim rješenjem kreirajte bogate i učinkovite baze znanja i tako omogućite korisnicima da si pomognu sami. Iskoristite svoj tim za podršku za kompleksnije zahtjeve.

Povezivanje s korisnicima

Produktivniji zaposlenici

Zahvaljujući direktnoj međusobnoj interakciji, izgradite kvalitetniji odnos sa svojim korisnicima. Omogućite im slanje povratnih informacija o vašem brandu, proizvodima, uslugama,… Kreirajte kvalitetne online zajednice za svoje zaposlenike. U svakom trenutku im omogućite pristup svim potrebnim informacijama, kako bi bili zadovoljniji, proaktivniji i produktivniji.

2015_sfdc_dev_user_official_badge_registered_consulting_partner_small

Kao Salesforce Consulting Partner pružamo vam usluge konzaltinga, prodaje, implementacije i podrške za Salesforce® rješenja. Trebate učinkovito rješenje za upravljanje svojim poslovanjem?

Kontaktirajte nas