FlasHR Development Day

FlasHR Development Day

19.11.2011. održana su besplatna predavanja na temu Flash tehnologije u razvoju mobilnih aplikacija. Na događanju u organizaciji Adobe korisničke grupe FlasHR sudjelovali su Adobe evanđelisti Mihai Corlan i Ryan Stewart. Mihai Corlan je stručnjak za razvoj Flex/PHP aplikacija i mobilnih aplikacija temeljenih na Flex frameworku, a Ryan Stewart je jedan od najpoznatijih Adobe stručnjaka za razvoj fl appicon 150x150Flex aplikacija za desktop i Android OS. Ryan je prikazao novosti s Adobe MAX-a, što Adobe sprema za web developere i kreativce, a Mihai je nastavio program s radionicom na kojoj su oni koji su imali laptop mogli paralelno razvijati mobilnu aplikaciju koja dohvaća podatke s Twittera.
Kraj programa obilježila je nagradna igra u kojoj su podijeljene majice, rekviziti i glavna nagrada, Adobe CS5 Master Collection.