HSM informatika na e-bizu 2010

HSM informatika na e-bizu 2010

HSM informatika sudjelovala je i na ovogodišnjoj konferenciji o elektroničkom poslovanju, e-biz 2010.

Ispred HSM informatike na konferenciji su sudjelovali Elis Missoni, senior konzultant HSM informatike sa seminarom pod nazivom PDF digitalni dokumenti i digitalno potpisivanje (EU norma za ePoslovanje) i Goran Pećarina, voditelj tima ePoslovanje HSM informatike, s predavanjem na temu PDF digitalni spis.