HSM informatika na eBizu 2012

HSM informatika sudjelovala je na eBiz konferenciji o elektroničkom poslovanju, koja je ove godine okupila više od 150 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjoj konferenciji, održanoj od 26. 03. do 28. 03. 2012., predstavnici HSM informatike Juraj Urbanke i Goran Pećarina održali su predavanje i radionicu pod nazivom “Digitalni dokument u javnoj upravi“.
Predstavljene su poslovne prednosti koje donosi PDF dokument, s naglaskom na inovativne e-usluge, organiziranje dokumentacije u PDF portfeljima i sigurnost koju u e-poslovanju PDF osigurava primjenom digitalnog potpisa i prava raspolaganja. Zaključeno je da je PDF dokument u potpunosti sukladan odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi, te da zajedno s digitalnim potpisom pruža puno povjerenje u e-poslovanju i jamči sukladnost relevantnim Zakonima RH i EU Direktivama.