HSM informatika na Tiskarstvu 2012

HSM informatika na Tiskarstvu 2012

HSM informatika sudjelovala je na konferenciji koja se ove godine fokusirala na nove tehnologije i i inovacije u tiskarskoj industriji, e-nastavi i projektnom menadžmentu u grafičkoj industriji.
Dejan Rogan iz HSM informatike demonstrirao je alate za interaktivnu nastavu, učenje na daljinu i e-učenje. Sudionicima je pokazao kako kreirati zanimljiva, interaktivna predavanja koja sadrže video klipove, animacije i zvukove. Pokazao je i kako učenicima i studentima omogućiti da u realnom vremenu prate predavanje koje se održava na nekom od dislociranih fakulteta i da u njemu aktivno sudjeluju. Demonstrirani su Adobe eLearning Suite, softver za kreiranje interaktivnih sadržaja za edukaciju, interaktivne bijele ploče i sustav za glasovanje iz Interwrite-a te Adobe Connect, softversko rješenje koje omogućuje edukaciju na daljinu putem weba, kreiranje nastavnog plana ili sustava ispitivanja znanja. Najpažljiviji slušači su s predavanja otišli s vrijednim nagradama.
Saznajte više o ostalim temama sa Tiskarstva.