Isporuka licenci

Softverska licenca isporučuje se elektroničkim putem – na e-mail korisnika u roku 24-48 sati od narudžbe.