Kontakt

HSM-informatika d.o.o.

Grada Mainza 19, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 3908 930
fax: +385 1 3758 850
e-mail: hsmsales@hsm.hr


RADNO VRIJEME

PRODAJA
Radno vrijeme sa strankama: 8:30 – 16:30 (pon – pet)

LOGISTIKA (procesiranje narudžbi za softverske licence i preuzimanje robe)
Radno vrijeme: 8:30 – 16:30 (pon-pet)
Preuzimanje robe za koju ste prethodno dobili obavijest da je spremna za isporuku moguće je od 8:30 – 17:00 (pon-pet)