Nagrada za najbolje autore Dana D

Nagrada za najbolje autore Dana D

HSM informatika nagradila je poznatim Adobe softverskim paketom najbolje autore u sklopu D-sajma. Prema odabiru međunarodnog žirija, makedonskog kulturnog menadžera i direktora organizacije Public Room Aleksandra Velinovskog, nizozemske kustosice Anne van der Zwaag, direktorice Mikser festivala Maje Lalić i svestranog dizajnera Maura Massarotta, Adobe Design Standard CS6 osvojio je dvojac mkf&at (Marino Krstačić-Furić i Ana Tomić).
Koncept dvojca mkf&at je eksperimentalan i kreće se van ustaljenih okvira, prelazeći sigurnosnu granicu. Autori nisu radili dvodimenzionalno, već trodimenzionalno, a rezultat je iznimno dobar rad”, objasnila je u ime međunarodnog žirija festivala njegova članica Anne van der Zwaag.