Novo iz Corela

Novo iz Corela

Corel je proširio svoju ponudu softvera sa CorelCAD™ softverom za 2D crtanje i 3D projektiranje te sa Corel® PDF Fusion softverom, za kreiranje i uređivanje PDF datoteka.
corelcad 3DCorelCAD™ je cjenovno prihvatljivo rješenje, koje omogućuje rad sa datotekama u DWG formatu, jednostavniju svakodnevnu kolaboraciju i veću produktivnost. Omogućuje veću preciznost zahvaljujući 2D crtanju i alatima za 3D projektiranje te donosi inovativne značajke poput VoiceNotes alata (za Windows platformu), koji omogućuje dodavanje poruka i instrukcija u crteže. Kompatibilnost sa Corel DESIGNER® i CorelDRAW® poznatim softverom za izradu ilustracija, obradu fotografija, prijelom stranica i vektorsku grafiku, dodatno olakšava i poboljšava svakodnevnu suradnju. Optimiziran je za rad na Windows® i Mac OS® platformama.
PDF fusion webCorel® PDF Fusion je cjenovno prihvatljivo rješenje za kreiranje i uređivanje PDF datoteka. Omogućuje otvaranje datoteka različitih formata, uključujući PDF datoteke, Microsoft® Office dokumente, fotografije i mnoge druge. Na jednostavan način omogućuje kreiranje PDF datoteke koja sadrži više različitih dokumenata, uređivanje teksta unutar PDF-a ili pak dodavanje komentara.