Održan HSM danu za edukaciju

Održan HSM danu za edukaciju

02.11.2011. održan je HSM dan za edukaciju na kojem je predstavljen niz softverskih i hardverskih alata namijenjenih interaktivnoj edukaciji na na kojoj učenici i studenti rado i aktivno sudjeluju.
O čemu se pričalo i što se prezentiralo? Google Apps rješenje za sigurnu i besplatnu e-mail komunikaciju, kao i za učinkovitiju svakodnevnu suradnju i organizaciju posla.
Adobe eLearning Suite, softver za kreiranje interaktivnih sadržaja za edukaciju, obogaćenih zvukovima, video-klipovima, animacijama…
Interwrite interaktivna ploča koja u potpunosti zamjenjuje klasične ploče zahvaljujući svojim interaktivnim mogućnostima te Interwrite Cricket, elektronički sustav za glasovanje, vrlo učinkovit alat za provjeru prisutnosti učenika i studenata na nastavi ili brzu provjeru znanja. Nakon odslušanih predavanja, profesori su u kratkom kvizu znanja pokazali koliko su pažljivo slušali na satu, a najbrži i najpažljiviji otišli su kući sa nagradama.