Adobe creative cloud promo za CS korisnike 12-2016-banner

Iskoristite priliku za prelazak na Adobe Creative Cloud

Još uvijek koristite Adobe Creative Suite? Do 3.3.2017. iskoristite priliku za prelazak na Adobe Creative Cloud i ostvarite značajne uštede.


Još uvijek koristite Adobe Creative Suite 3 (CS3) ili noviju verziju CS softvera? Razmišljate o prelasku na Creative Cloud for teams? Iskoristite posebnu ponudu najkasnije do 3.3.2017. i ostvarite značajne uštede.


PROMOTIVNE GODIŠNJE CIJENE (PRETPLATA NA 12 MJESECI)

Adobe Creative Cloud
for teams
Redovna cijena
Akcijska cijena
SINGLE APP
pojedinačne CC aplikacije
2.670,00 kn + PDV
1.989,00 kn + PDV
COMPLETE
CC paket
6.468,00 kn + PDV
4.710,00 kn + PDV
COMPLETE
+ Adobe Stock
8.874,00 kn + PDV
7.428,00 kn + PDV

Pogledajte Adobe Creative Cloud aplikacije


UVJETI PROMOTIVNE PONUDE

Ponuda Adobe Creative Cloud za postojeće Creative Suite korisnike vrijedi za godišnju pretplatu (najam na 12 mjeseci) Creative Cloud for teams aplikacija, od 30.1.2017. do 3.3.2017. Pravo na promotivnu cijenu Creative Cloud for teams aplikacija, imaju isključivo postojeći korisnici Adobe CS3, CS4, CS5, CS5.5 i CS6 komercijalnih i government licenci i to samo za one licence, za koje nisu ranije iskoristili pravo kupovine promotivnih Creative Cloud for teams aplikacija. Complete + Adobe Stock cijena vrijedi za Adobe Stock opciju s 10 fotografija mjesečno. Postojeći korisnici VIP ugovora ovu ponudu mogu iskoristiti samo za one Creative Suite licence, za koje nisu ranije iskoristili pravo kupovine promotivnih Creative Cloud for teams aplikacija. Na temelju jedne CS licence moguće je iskoristiti promotivnu/akcijsku cijenu za nabavu jedne Creative Cloud for teams pretplate. Ponuda ne vrijedi za produljenje najma postojećih Creative Cloud aplikacija, niti za nove Creative Cloud korisnike koji nemaju neku od gore navedenih CS licenci. Korisnici koji imaju 3-godišnji ugovor ne mogu ostvariti ove akcijske cijene za produljenje najma. Jednako tako, ove akcijske cijene se ne mogu iskoristiti za otvaranje novih 3-godišnjih VIP ugovora, s obzirom da se odnose isključivo na jednu godinu korištenja. Ponudu nije moguće iskoristiti retroaktivno niti se može kombinirati s drugim promotivnim ponudama. Ponuda ne vrijedi za edukacijske, enterprise niti individualne korisnike. HSM informatika zadržava pravo izmjene cijena/ponude u svakom trenutku bez prethodne najave.


Trebate dodatne informacije?

Kontaktirajte nas