Foxit PhantomPDF Business 9 – jednogodišnje održavanje

306,08 kn

Ovaj artikl nije pretplata na PhantomPDF Business 9, već jednogodišnje održavanje koje se odnosi na pravo na nove verzije softvera unutar godinu dana od kupnje licence i održavanja, koje je potrebno kupiti uz licencu i nije moguće kupiti naknadno.


Foxit PhantomPDF Business 9 idealan je za poslovne korisnike kao naprednija verzija PhantomPDF Standard 9, koja nudi još moćnije uređivanje, dijeljenje pregleda, veću sigurnost, dodatnu kompresiju datoteka, mogućnost stvaranja PDF A/E/X dokumenata, i još mnogo toga.


Napomena: Održavanje je potrebno kupiti istovremeno s licencom i nije ga moguće kupiti naknadno.

Softverska licenca isporučuje se elektroničkim putem – na e-mail korisnika u roku 24-48 sati od narudžbe.