LiveCycle Digital Signatures ES4

Adobe LiveCycle Digital Signatures je proizvod koji primjenjuje digitalni potpis, te certifikacijske i enkripcijske sposobnosti u serverskom okruženju. Ugrađuje sigurnosne funkcije u bilo koji PDF dokument, bez obzira kojim alatom je taj PDF kreiran. Digitalni potpis primjenjuje prema PAdES normi.


Budući da PDF datoteka može sadržavati sliku, tekst, audio ili video, pomoću ovog proizvoda možemo zaštiti svaki tip sadržaja koji je pohranjen unutar PDF datoteke ili kao njen privitak.
S ovim proizvodom moguće je, također, stvarati certificirane PDF datoteke. Pomoću njega možemo enkriptirati i dekriptirati dokumente, provjeriti valjanost digitalnih potpisa, te digitalno potpisati veliku količinu PDF datoteka u automatiziranim batch i on-demand procesima. Sigurnosne funkcionalnosti možemo dodati koristeći automatirirane poslovne procese ili programski preko API-a.

Zaštitom se ostvaruju slijedeće važne funkcije u pristupanju i raspolaganju elektroničkim dokumentima:

  • autentičnost, integritet i povjerljivost dokumenta
  • neporecivost autorstva nad dokumentom ili ovlaštenja datog digitalnim potpisom na dokumentu
  • sukladnost sa zakonskim i organizacijskim propisima o sigurnosti i privatnosti informacija

Navedene funkcije zaštite provode se na razini organizacije slijedećim automatiziranim procesima:

  • primjena digitalnog potpisa na serverskoj razini
  • validacija digitalnih potpisa na primljenim dokumentima (PDF i XML)
  • enkripcija i dekripcija sadržaja dokumenata

Dodatna razina sigurnosti elektroničkih dokumenata može se uspostaviti politikom prava raspolaganja dokumentima – tko ih može otvoriti i što s njima može raditi, te u kojem vremenu su dokumenti važeći. Ovaj sustav sigurnosti uspostavlja se s proizvodom Adobe LiveCycle Rights Management.