LiveCycle Output ES4

Pomoću Adobe LiveCycle Output alata moguće je dinamički kreirati personalizirane dokumente kao izlaz iz poslovnog sustava (npr. računi, ugovori, izvještaji, otpremnice, izvodi, rješenja i drugi strukturirani dokumenti). Proces se provodi spajanjem unaprijed pripremljenog predloška izlaznog dokumenata i XML podataka iz poslovnog sustava.

Primarni rezultat je PDF. Prema potrebi, moguće ga je dodatno obraditi prema zadatim kriterijima, npr. dodavanje/izdvajanje stranica, dodavanje vodenog žiga, spajanje više PDF u jedan, kreiranje PDF portfelja i sl.  Pripremljene dokumente moguće je distribuirati elektroničkim putem (e-mail, web, druge aplikacije…), ili  poslati u ispis na pisač. Paralelno s time, Output procesirane dokumente može konvertirati u PDF/A format za arhiviranje i proslijediti ih u sustav za pohranu dokumenata. Podržani su različiti izlazni formati dokumenata: PDF, PDF/A, PostScript, PCL, a oni se mogu konvertirati i u slikovne formate (TIFF, JPG, PNG).  Za ispis labela podržani su formati Datamax, Zebra. Intermec i Toshiba Tec.

Osnovne funkcionalnosti

  • generiranje PDF dokumenata spajanjem predloška PDF obrasca s XML podacima iz bilo kojeg izvora
  • radi u batch i on-demand procesima
  • konvertira PDF u PostScript i PCL formate za ispis na pisačima
  • konvertira PDF u PDF/A format za dugotrajno arhiviranje (PDF/A = hrvatska norma !)
  • koristi fragmente predloška, koji značajno unaprjeđuju učinkovotost dizajna i održavanja predloška u produkciji
  • omogućuje kontrolu funkcionalnosti pisača
  • asemblira PDF dokumente i izvodi različite manipulacije s njima (dodavanje/izbacivanje stranica, vodeni žig i sl.)
  • kreira PDF portfelje koji se sastoje iz više dokumenata
  • isporučuje kreirane dokumente drugim aplikacijama (mail, repozitorij, web…)
  • upravljanje nad produkcijom uz puni nadzor
Kako radi Adobe LiveCycle Output
Kako radiAdobe LiveCycle Output