LiveCycle PDF Generator ES4

Adobe LiveCycle PDF Generator strateški je Adobe serverski alat za kreiranje pretraživih PDF datoteka i napredne manipulacije nad njima. Omogućuje posluživanje korisnika (osoba) na zahtjev, te aplikacija automatski. Praktički bilo koji ulazni standardni elektronički format pretvorit će u potpuno pretraživu PDF datoteku. Dodatno, PDF datoteke može konvertirati u PDF/A, hrvatsku i ISO normu za dugotrajno arhiviranje dokumenata, kao i u druge PDF inačice. Isto tako, PDF može konvertirati u različite izlazne formate, kao npr. TXT, JPG, HTML…

Dodatno, ovaj alat omogućuje izvođenje programiranih aktivnosti nad PDF datotekama, kako bi ih pripremio na ciljanu razinu. Posebno izdvajamo utomatsko spajanje više datoteka u PDF portfelj, koji je optimalni format za digitalni spis.

Osnovne funkcionalnosti

  • konverzija raznih formata u pretraživi PDF (pri čemu izvodi OCR)
  • konverzija PDF u sliku, text, HTML, PostScript ili druge inačice PDF (PDF/A, PDF/X, PDF/E)
  • kreiranje PDF/A formata za dugotrajno arhiviranje (PDF/A = hrvatska norma HRN ISO 19005 !)
  • editiranje PDF datoteka: dodavanje/izdvajanje stranica, primjena vodenog žiga, uređivanje headera/footera i sl.)
  • ugradnja bogatih sadržaja (video, audio, swf …) u PDF zahvaljujući svojstvu PDF-a kao digitalnog kontejnera
  • enkripcija PDF datoteke radi zaštite od neovlaštenog pristupa
  • spajanje više PDF dokumenata u jedan dokument ili u PDF portfelj
  • može posluživati aplikacije (radi kao pozadinski proces) i ljude na zahtjev
Tipičan način funkcioniranja PDF Generatora kroz pozadinski proces
Tipičan način funkcioniranja PDF Generatora kroz pozadinski proces

Preuzmite PDF LiveCycle PDF Generator ES4