LiveCycle Reader Extensions ES4

Adobe  LiveCycle Reader Extensions omogućuje široku primjenu interaktivniih PDF obrazaca korisnicima s univerzalnim i besplatnim klijentom Adobe Readerom, te razmjenu podataka iz obrazaca s poslovnim sustavima.

Na taj način besplatni i univerzalno prisutan Adobe Reader postaje moćna klijentska aplikacija za napredni rad s PDF dokumentima i obrascima, što eliminira potrebu za kupnjom i instalacijom dodatnih klijentskih aplikacija i značajno smanjuje operativne troškove. Istovremeno, omogućena je automatizirana razmjena podataka između obrazaca i poslovnih sustava, bez potrebe za ručnim unosom podataka, što je spor i skup proces.

Ključne funkcionalnosti:

  • značajno proširenje funkcionalnosti Adobe Readera u radu s PDF dokumentima – omogućeno digitalno potpisivanje, lokalno spremanje, priključivanje privitaka i dodavanje komentara
  • pozivanje Web servisa iz PDF obrasca, radi razmjene podataka s bazama i drugima sustavima
  • ugradnja 2D bar koda u PDF obrazac, što omogućuje jednostavnu i učinkovitu digitalizaciju papirnatih obrazaca, konverzijom bar koda u XML
  • import XML podataka u PDF obrazac i eksport XML podataka iz obrasca, automatiziranim procesom
Primjer 2D bar koda ugrađenog u obrazac
Primjer 2D bar koda ugrađenog u obrazac

Rezultat uporabe Adobe  LiveCycle Reader Extensions je univerzalna dostupnost inovativnih elektronskih servisa temeljenih na interaktivnim PDF obrascima, te značajno unaprjeđenje integracije takvih servisa s poslovnim sustavima kroz automatizaciju poslovnih procesa.  Uz masovnu dostupnost tih servisa, omogućeno je dramatično sniženje troškova, te poboljšanje kvalitete podataka unešenih u sustav, u odnosu na ručni unos podataka i OCR digitalizaciju papirnatih dokumenata.

Preuzmite PDF LiveCycle Reader Extensions primjeri