LiveCycle Rights Management ES4

Adobe LiveCycle Rights Management je serverski proizvod za kreiranje i provođenje politike prava raspolaganja dokumentom.

Osnovne poslovne funkcije koje se njime ostvaruju su zaštita intelektualnog vlasništva i povjerljivih informacija pohranjenih u dokumentima, nadzor pristupa dokumentima i ograničavanje prava, nadzor tko je i kada dokument otvorio i što je s njime radio. Postavljene politike mogu se dinamički mijenjati, te na taj način dokument čak i opozvati, bez obzira gdje se u tom trenutku nalazi. Zaštita se provodi mehanizmom 256 AES enkripcije, a primjenjiva je na PDF, Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint), Flash video i CAD (PTC Pro/ENGINEER i Lattice) datotekama.

Funkcija zaštite i nadzora ugrađuju se izravno u datoteku, tako da prati kolanje datoteke i ostvaruje pune funkcionalnosti bez obzira gdje se datoteka nalazi. Sve manipulacije datotekom – pristup, čitanje, ispisivanje, kopiranje i sl. – sustavno se i u realnom vremenu bilježe na konzoli sustava, i ovlaštena osoba uvijek ih može utvrditi. Na taj način, Adobe omogućuje najvišu i najsveobuhvatniju razinu zaštite elektroničkih dokumenata u industriji.

Ove napredne funkcije sigurnosti dokumenata potrebne su svakoj ozbiljnoj organizaciji koja stvara dokumente koji sadrže informacije povjerljive prirode, bez obzira da li su one povjerljive samo u razdoblju pripreme dokumenta prije njegovog konačnog usvajanja i objavljivanja (npr. prijedlozi zakonskih akata, sudske odluke, ugovori, izvještaji, planovi i sl.), ili su trajno povjerljive u cijelom životnom vijeku dokumenta (ugovori, poslovne informacije i planovi, izvještaji, recepture i sl.).


Preuzmite PDF LiveCycle Rights Management ES4

Dodatna razina sigurnosti elektroničkih dokumenata može se ostvariti digitalnim potpisivanjem dokumenata, uz pomoć Adobe LiveCycle Digital Signatures serverskog alata. Posebno je važno napomenuti da ovaj alat potpisivanje PDF dokumenata ostvaruje prema PAdES EU normi.