Ponuda u digitalnom obliku

Rjesenja_za_e-nabavu_ header2

PREDNOSTI IZRADE PONUDE U DIGITALNOM OBLIKUNEDOSTACI IZRADE PONUDE U PAPIRNATOM OBLIKU
Manja potrošnja vremena potrebnog
za izradu ponude
Veća potrošnja vremena potrebnog
za izradu ponude
Jednostavnije uređivanje i
sastavljanje ponude
Dosta različitih priloga (Word, PDF dokumenti,…)
koje je potrebno ispisati, ispuniti i potpisati
Bolja preglednost ponudeLošija preglednost ponude
Digitalno potpisivanje dokumentacije , bez obzira
na to gdje se odgovorna osoba nalazi
Nemogućnost ručnog potpisivanja dokumentacije
ako je odgovorna osoba na putu ili izvan ureda
Jednostavnije i brže ispunjavanje svih prilogaSporije ispunjavanje svih priloga
Mogućnost spajanja svih priloga u zajednički
pregledni digitalni dokument
Teže uvezivanje većeg broja priloga
(različitih dokumenata)
Nije potrebno numeriranje stranica ponudeRučna numeracija stranica ponude
Nije potrebno uvezivanje ponude Nemogućnost umetanja priloga u već uvezanu ponudu
Značajno jednostavnija, brža i fleksibilnija
predaja ponude, nevezano na sjedišta
ponuditelja i naručitelja
Veća potrošnja vremena potrebnog za dostavu
natječajne dokumentacije (primjerice poštom)

Iskoristite ponudu HSM informatike za upravljanje dokumentima za e-nabavu