Isporuka licenci

Softverska licenca isporučuje se elektronskim putem na e-mail korisnika.
Za sve detalje kontaktirajte nas na e-mail: hsmsales@hsm.rs.