CorelCAD 2020 – elektronska licenca

Pošalji upit

Pristupačan CAD program za brže dizajniranje i bolje stvaranje


Dostupan za Windows i macOS, CorelCAD 2020 omogućava dizajnerima da postignu profesionalne rezultate brže nego pre, zahvaljujući inovacijama u 2D nacrtima, poboljšanoj kompatibilnosti i mogućnostima prilagođavanja, a sve kroz razumljiv korisnički interfejs.

CorelCAD 2020 proširuje mogućnosti crtanja nadograđenim 2D alatima za nacrte, koji omogućavaju prirodan prelaz iz 2D u napredan 3D dizajn. Intuitivan i prilagodljiv korisnički interfejs čini superiorne grafike još jednostavnijim za kreiranje. Saradnja s kolegama i dobavljačima laka je zbog podrške za .DWG formate, kao i ostale popularne formate. Dodatna prednost dolazi u vidu CorelCAD Mobile, Android aplikacije koja omogućava korisnicima da ponesu svoj dizajn i ideje kud god da idu.


Ključne novosti

Bolje upravljanje slojevima. CorelCAD 2020 ima funkcije koje drže slojeve pod kontrolom, upravljaju izgledom komponenti dizajna i pregledaju sadržaj slojeva. Nova naredba MergeLayer omogućava spajanje slojeva u jedan odredišni sloj i brisanje suvišnih spojenih slojeva sa crteža. Layer States Manager je središte za spremanje, povraćaj i upravljanje konfiguracijama svojstava slojeva i stanja slojeva. Takođe, možete urediti svojstva slojeva ili ih spremiti, tako da ih možete deliti s drugima u različitim projektima.

Bolje modeliranje krutih objekata. Nova PolySolid naredba omogućava crtanje 3D tela u obliku poligonalnih zidova. 2D oblici kao što su lukovi ili linije, sada se mogu ekstrudirati u površinu 3D modela, pomoću naredbe Push and Pull. Nova naredba ChamferEdges pojednostavljuje stvaranje udubljenih rubova na nizu sastavnih delova, od betonskih oplata do krovnih konstrukcija. CorelCAD 2020 takođe može rezati i presecati krute objekte i uređivati rubove i tela 3D oblika.

Poboljšano vraćanje nacrta i crteža. Ako dođe do pada sistema zbog problema s hardverom, nestanka struje ili problema sa softverom, nova Drawing Recovery Manager paleta prikazuje automatski spremljene sigurnosne kopije dostupnih datoteka za svaki nacrt koji je bio otvoren kad se aplikacija neočekivano ugasila.

Autentifikacija datoteka. Kad radite na zajedničkim projektima, CorelCAD 2020 vam omogućava nove naredbe za proveru autentičnosti. Povezuje datoteke s digitalnim potpisima, blokom enkriptovanih informacija koje identifikuju originalnog vlasnika datoteke i ukazuje na to je li bilo izmena od trenutka potpisivanja.

Podrška za DWG datoteke. Možete otvoriti i urediti AutoCAD .DWG datoteke, uključujući i one kreirane pomoću pretplatnih verzija AutoCAD-a. CorelCAD 2020 takođe automatski sprema u AutoCAD 2018 .DWG format. To znači da postoji potpuna kompatibilnost pri saradnji s partnerima i korisnicima koji rade s .DWG formatima.

Za uslove isporuke kontaktirajte nas na e-mail: hsmsales@hsm.rs.