Foxit PhantomPDF Business 10 – jednogodišnje održavanje

Pošalji upit

Ovaj artikl nije pretplata na PhantomPDF Business 10, već jednogodišnje održavanje koje se odnosi na mogućnost dobijanja nove verzije softvera u roku od godinu dana od kupovine licence i održavanja, koje je potrebno kupiti uz licencu i nije moguće kupiti naknadno.


Foxit PhantomPDF Business 10 prilagođen je za velike korporativne timove kojima je potrebno još moćnije uređivanje, deljenje pregleda, veća sigurnost, dodatna kompresija datoteka, i još mnogo toga.


Napomena: Održavanje je neophodno kupiti istovremeno sa licencom i nije ga moguće kupiti naknadno.

Za uslove isporuke kontaktirajte nas na e-mail: hsmsales@hsm.rs.