Foxit PhantomPDF Standard 10 licenca – nadogradnja sa verzije 8

Pošalji upit

PhantomPDF – PDF editor koji menja način na koji uređujete dokumente i njima upravljate


Ovaj artikl namenjen je postojećim korisnicima Foxit PhantomPDF Standard 8.


Uz pružanje naprednih mogućnosti uređivanja PDF dokumenata, PhantomPDF vam omogućava i podršku za ConnectedPDF mogućnosti, upravljanje dokumentima bez napora, sigurnost i laku saradnju na dokumentima pomoću Document Sharing i Tracking opcija. Foxit PhantomPDF Standard 10 idealna je timska plaforma za stvaranje, uređivanje, komentarisanje, saradnju i deljenje, te sigurnost, organizaciju, skeniranje  i potpisivanje PDF dokumenata i obrazaca.


Ključne mogućnosti

PDF editor – ažurirajte sve dokumente direktno u PDF formatu. Dokumenti se menjaju kroz vreme, tako da stalno treba ažurirati razne formate datoteka – uz PhantomPDF, jednom kad dokument pretvorite u PDF datoteku, menjajte ga direktno u PDF formatu. Uredite fragmente i raspored teksta u dokumentu, dodajte razne žigove i zaglavlja, bez potrebe za otvaranjem dodatnih programa. Osim toga, u vaš PDF sasvim jednostavno dodajte fotografiju ili video.

Organizujte – manipulišite PDF dokumentima i stranicama. Često kreiramo nove dokumente iz postojećih, a PhantomPDF omogućava brzu i jednostavnu organizaciju PDF dokumenata koji podržavaju takav način rada. Jednostavno spajajte PDF dokumente ili ih razdvojite na više zasebnih dokumenata, uz mogućnosti rotacije i uređivanja sadržaja stranica.

Sarađujte i delite. PhantomPDF omogućuje timovima da bolje sarađuju i dele informacije, kao i da povećavaju fleksibilnost i kvalitet rezultata. Pomoću Document Trackinga pratite ko pristupa vašem dokumentu, šta čita ili radi u PDF-u.

PDF kreator – kreirajte PDF dokumente i obrasce. PhantomPDF omogućava vam kreiranje PDF datoteka iz svih formata datoteka , čak i pretvaranje web stranica iz pretraživača u PDF dokumente.

Pretvorite PDF dokumente u druge formate. Nekad su vam potrebne informacije iz PDF dokumenta, ali u drugom formatu. PhantomPDF omogućava lako pretvaranje PDF dokumenata u druge popularne formate – neki od Office alata (Word, PowerPoint, Excel), formate slika kao što su JPG i PNG, i slično.

Skeniranje i prepoznavanje teksta. Često su vam fizički dokumenti potrebni kao digitalne kopije. PhantomPDF podržava automatsko prepoznavanje teksta (OCR – Optical Character Recognition) na formatima slika i pretvara ga u tekst koji možete da označujete ili  pretražujete.

Poređenje PDF dokumenata. Phantom PDF može da poredi dva dokumenta i da istakne razlike između njih kako biste lakše primetili šta je sve izmenjeno.

Zaštita i potpisivanje dokumenata. Mnogo dokumenata sadrži tajne informacije, zbog čega je potrebno zaštititi dokumente. Kroz PhantomPDF moguće je zaštititi cele dokumente ili prekriti delove teksta i slika kako bi se zaštitile osetljive informacije. Validirajte i potpisujte dokumente koristeći digitalni potpis.


Napomena: Kako bi bili u mogućnosti da dobijete nove verzije softvera, ako i kad one budu puštene (u roku od godinu dana od kupovine licence i održavanja), potrebno je dodatno kupiti jednogodišnje održavanje. Održavanje je potrebno kupiti istovremeno sa licencom.

Za uslove isporuke kontaktirajte nas na e-mail: hsmsales@hsm.rs.