Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 4
Automatizirajte procese, poboljšajte komunikaciju i zaštitite podatke


Adobe LiveCycle Enterprise Suite jedinstvena je platforma koja vam pomaže u prikupljanju i obradi informacija, kreiranju personalizovane komunikacije te zaštiti i praćenju poverljivih informacija. Najveću popularnost primene ima u oblastima e-Poslovanja i e-Uprave, s ciljem migracije složenih procesa zasnovanih na papirnim dokumentima u elektronske servise integrisane u poslovni sistem (ERP, CRM, PLM …).

Navodimo najznačajnija područja

  • elektronski servisi zasnovani na interaktivnim PDF obrascima
  • rešenja za upravljanje izlaznim dokumentima u korespondenciji s klijentima
  • zaštita elektronskih dokumenata
  • standardizacija dokumentacije i kreiranje digitalnih spisa
  • digitalno potpisivanje dokumenata
  • arhiviranje dokumentacije

Primena takvih inovativnih elektronskih servisa značajno unapređuje korisničko iskustvo, te konkurentnost i efikasnost organizacije koja ih primenjuje. Podržane su sve standardne klijentske platforme, uključujući i mobilne.


Adobe LiveCycle ES moduli

platforme organizovane su u obliku modula, specijalizovanih za pojedine funkcionalnosti. Prema poslovnim potrebama, odabiru se oni moduli koji ostvaruju tražene funkcionalnosti, pri čemu interna infrastruktura unutar LiveCycle ES osigurava povezivanje više modula u funkcionalnu celinu i integraciju aplikacije u okolinu.

Prikupljanje i deljenje informacijaKomunikacijaSigurnost
LiveCycle Forms Standard/Forms Pro
Renderovanje dinamičkih e-obrazaca, napredne operacije s obrascima; HTML5 obrasci, upravljanje šablonima obrazaca..
Više informacija
LiveCycle Output ES4
Generisanje masovnih dokumenata ili dokumenata na zahtev, za deljenje digitalnim putem ili za štampanje
Više informacija
LiveCycle Rights Management ES4
Zaštita i praćenje poverljivih informacija upravljanjem prava u PDF, Microsoft Office i ostalim dokumentima
Više informacija
LiveCycle Reader Extensions ES4
Dodavanje naprednih sposobnosti Adobe Readeru u radu s PDF dokumentima; ugrađuje napredne funkcije u obrazac
Više informacija
LiveCycle PDF Generator ES4
Kreiranje PDF i PDF-A konverzijom iz digitalnog formata, manipulacije nad PDF fajlovima
Više informacija
LiveCycle Digital Signatures ES4
Digitalno potpisivanje i validiranje digitalnog potpisa na serverskom nivou
Više informacija
LiveCycle Process Management ES4
Jednostavno i dinamično prilagođavanje procesa novim poslovnim zahtevima, uključujući i procese zaposlenih na terenu koji rade na mobilnim uređajima
Više informacija
LiveCycle ECM Connectors ES4
Povezivanje LiveCycle aplikacija s vodećim ECM (enterprise content management) sistemima
Više informacija

INFO / Službena Adobe podrška za Adobe LiveCycle Enterprise Suite završava u martu 2018. 

Adobe nastavlja razvoj i ulaganje u to rešenje u novom obliku, kroz Adobe Experience Manager FormsDokumenti, procesi i aplikacije kreirani unutar LiveCycle modula lako se prenose u AEM Forms, koji donosi sve mogućnosti koje ima LiveCycle, uz dodatak niza novih i poboljšanih rešenja.