LiveCycle Digital Signatures ES4

Adobe LiveCycle Digital Signatures je proizvod koji primenjuje digitalni potpis, te sertifikacione i enkripcijske sposobnosti u serverskom okruženju. Ugrađuje bezbednosne funkcije u bilo koji PDF dokument, bez obzira kojim alatom je taj PDF kreiran. Digitalni potpis primenjuje prema PAdES normi.


Budući da PDF datoteka može sadržati sliku, tekst, audio ili video, pomoću ovog proizvoda možemo zaštiti svaki tip sadržaja koji je pohranjen unutar PDF datoteke ili kao njen prilog.
S ovim proizvodom moguće je, takođe, stvarati sertifikovane PDF datoteke. Pomoću njega možemo enkriptovati i dekriptovati dokumente, proveriti valjanost digitalnih potpisa, te digitalno potpisati veliku količinu PDF datoteka u automatizovanim batch i on-demand procesima. Sigurnosne funkcionalnosti možemo dodati koristeći automatirirane poslovne procese ili programski preko API-a.

Zaštitom se ostvaruju sledeće važne funkcije u pristupanju i raspolaganju elektronskim dokumentima:

  • autentičnost, integritet i poverljivost dokumenta
  • neporecivost autorstva nad dokumentom ili ovlaštenja datog digitalnim potpisom na dokumentu
  • usuglašenost sa zakonskim i organizacionim propisima o bezbednosti i privatnosti informacija

Navedene funkcije zaštite provode se na nivou organizacije sledećim automatizovanim procesima:

  • primena digitalnog potpisa na serverskom nivou
  • validacija digitalnih potpisa na primljenim dokumentima (PDF i XML)
  • enkripcija i dekripcija sadržaja dokumenata

Dodatni nivo bezbednosti elektronskih dokumenata može se uspostaviti politikom prava raspolaganja dokumentima – ko ih može otvoriti i što s njima može raditi, te u kojem vremenu su dokumenti važeći. Ovaj sistem bezbednosti uspostavlja se sa proizvodom Adobe LiveCycle Rights Management.