LiveCycle Forms Standard/Forms Pro

Adobe LiveCycle Forms je serverska aplikacija u sklopu LiveCycle platforme, koja omogućava izvođenje naprednih funkcionalnosti u operacijama s interaktivnim obrascima. Ovi obrasci uspešno se koriste za izgradnju inovativnih elektronskih servisa u e-poslovanju i e-upravi, s ciljem unapređenja dostupnosti i korisničkog iskustva na korisničkoj strani, te efikasnosti procesa i popusti troškova na strani organizacije koja ih koristi.

Osim navedenog, Adobe LiveCycle Forms koristi se i za kreiranje aplikacija inteligentnih e-računa i sličnih izlaznih strukturiranih dokumenata kao rezultata poslovnih procesa, u koje su ugrađene interaktivne funkcionalnosti za povratnu komunikaciju klijenta prema pošiljaocu dokumenta.

LiveCycle Forms omogućava sledeće napredne funkcije s interaktivnim obrascima

  • renderovanje obrazaca u PDF formatu
  • funkcionalnost uvoza i izvoza XML podataka u i iz PDF obrasca
  • renderovanje obrazaca baziranih na fragmentima

LiveCycle Forms se može nabaviti u sklopu dvije „bundle“ licence koje uključuju i druge LiveCycle module

LiveCycle Forms Standard (uključuje 1 CPU licencu LiveCycle Forms + neograničeni broj LiveCycle Reader Extensions licenci po šablonu)
LiveCycle Forms Pro (LiveCycle Forms Standard + Forms Manager + Forms Mobile + LiveCycle Output)

*Forms Manager je modul za upravljanje šablonima obrazaca i fragmentima.
*Forms Mobile je aplikacija namenjena za renderovanje postojećih šablona obrazaca u HTML5 format, čime se omogućava korišćenje interaktivnih obrazaca na mobilnim platformama sa istim korisničkim iskustvom kao što je ono s PDF obrascima.

Preuzmite PDF: LiveCycle Forms Standard/Forms Pro