LiveCycle PDF Generator ES4

Adobe LiveCycle PDF Generator strateški je Adobe serverski alat za kreiranje pretraživih PDF datoteka i napredne manipulacije nad njima. Omogućava posluživanje korisnika (osoba) na zahtev, te aplikacija automatski. Praktično bilo koji ulazni standardni elektronski format pretvoriće u potpuno pretraživati PDF fajl. Dodatno, PDF datoteke može konvertovati u PDF / A, ISO normu za dugotrajno arhiviranje dokumenata, kao i u druge PDF verzije. Isto tako, PDF može konvertovati u različite izlazne formate, kao npr. TXT, JPG, HTML …

Dodatno, ovaj alat omogućava izvođenje programiranih aktivnosti nad PDF fajlovima, kako bi ih pripremio na ciljani nivo. Posebno izdvajamo utomatski spajanje više datoteka u PDF portfelj, koji je optimalni format za digitalni spis.

Osnovne funkcionalnosti

  • konverzija raznih formata u pretraživi PDF (pri čemu izvodi OCR)
  • konverzija PDF u sliku, text, HTML, PostScript ili druge verzije PDF (PDF/A, PDF/X, PDF/E)
  • kreiranje PDF/A formata za dugotrajno arhiviranje
  • editovanje PDF datoteka: dodavanje/izdvajanje stranica, primena vodenog žiga, uređivanje headera/footera i sl.)
  • ugradnja bogatih sadržaja (video, audio, swf …) u PDF zahvaljujući svojstvu PDF-a kao digitalnog kontejnera
  • enkripcija PDF datoteke radi zaštite od neovlašćenog pristupa
  • spajanje više PDF dokumenata u jedan dokument ili u PDF portfelj
  • može posluživati aplikacije (radi kao pozadinski proces) i ljude na zahtev
Tipičan način funkcioniranja PDF Generatora kroz pozadinski proces
Tipičan način funkcionisanja PDF Generatora kroz pozadinski proces

Preuzmite PDF LiveCycle PDF Generator ES4