LiveCycle Reader Extensions ES4

Adobe  LiveCycle Reader Extensions omogućuje široku primenu interaktivniih PDF obrazaca korisnicima sa univerzalnim i besplatnim klijentom Adobe Readerom, te razmenu podataka iz obrazaca sa poslovnim sistemima.

Na taj način besplatni i univerzalno prisutan Adobe Reader postaje moćna klijentska aplikacija za napredni rad sa PDF dokumentima i obrascima, što eliminiše potrebu za kupovinom i instalacijom dodatnih klijentskih aplikacija i značajno smanjuje operativne troškove. Istovremeno, omogućena je automatizovana razmena podataka između obrazaca i poslovnih sistema, bez potrebe za ručnim unosom podataka, što je spor i skup proces.

Ključne funkcionalnosti:

  • značajno proširenje funkcionalnosti Adobe Readera u radu s PDF dokumentima – omogućeno digitalno potpisivanje, lokalno spremanje, priključivanje privitaka i dodavanje komentara
  • pozivanje Web servisa iz PDF obrasca, radi razmene podataka s bazama i drugim sistemima
  • ugradnja 2D bar koda u PDF obrazac, što omogućuje jednostavnu i učinkovitu digitalizaciju papirnatih obrazaca, konverzijom bar koda u XML
  • import XML podataka u PDF obrazac i eksport XML podataka iz obrasca, automatizovanim procesom
Primjer 2D bar koda ugrađenog u obrazac
Primer 2D bar koda ugrađenog u obrazac

Rezultat upotrebe Adobe LiveCycle Reader Extensions je univerzalna dostupnost inovativnih elektronskih servisa zasnovanih na interaktivnim PDF obrascima, te značajno unapređenje integracije takvih servisa sa poslovnim sistemima kroz automatizaciju poslovnih procesa. Uz masovnu dostupnost tih servisa, omogućeno je dramatično sniženje troškova, te poboljšanje kvaliteta podataka unetih u sistem, u odnosu na ručni unos podataka i OCR digitalizaciju papirnih dokumenata.

Preuzmite PDF LiveCycle Reader Extensions primjeri