Globisens elektroda za otopljeni kisik

Pošalji upit

Globisens Labdisch Biochem namijenjen je nastavi biologije i kemije, te omogućava niz interaktivnih i jednostavnih eksperimenata koji će učiniti nastavu zanimljivijom.

Jedan od mogućih eksperimenata je istraživanje fotosinteze, u sklopu kojeg je potrebno izmjeriti otopljeni kisik, koristeći Globisens elektrodu za otopljeni kisik.

Eksperiment istražuje brzinu fotosinteze i stvaranja kisika, ovisno o intenzitetu svjetlosti.

PDF opis i upute za eksperiment

Brend

Dostavu roba vrši kurirska služba i to isključivo na području Republike Hrvatske. Predajom robe kuriru, na kupca prelaze svi rizici vezani uz predmetnu robu.

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na e-mail. hsmsales@hsm.hr