eDokumenti

Suvišna papirologija je prošlost. eDokumenti čine učinkovito poslovanje danas.


Elektroničke dokumente možemo stvarati na dva osnovna načina; skeniranjem papirnatih dokumenata ili njihovim kreiranjem raznim softverskim alatima. Danas eDokumenti nisu nužno samo digitalna inačica papirnatog dokumenta, već je riječ o pametnim dokumentima koji mogu sadržavati digitalne sadržaje i dodatne napredne funkcionalnosti, poput digitalnog potpisa, a koje značajno unaprjeđuju svakodnevno poslovanje. Veliku pažnju svakako treba posvetiti i zaštiti dokumenata i njihovog sadržaja – intelektualnog vlasništva, poslovnih tajni ili jednostavno osjetljivih podataka. Stoga je vrlo važno pažljivo odabrati format elektroničkog dokumenta.

Za odabir optimalnog formata predlažemo univerzalno prihvaćen PDF, najpopularniji format elektroničkog dokumenta, zahvaljujući vjerodostojnosti i sigurnosti, dostupnosti i brojnim naprednim funkcionalnostima. Stoga PDF može uspješno zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe, kao što su napredni procesi e-poslovanja i e-uprave.


Odaberite rješenje za upravljanje elektroničkom dokumentacijom


Na razini pojedinca (desktop platforma)Na razini organizacije (serverska platforma)

Adobe LiveCycle Enterprise Suite


Trebate više informacija o rješenjima za kreiranje i obradu eDokumenata?
Kontaktirajte nas