AEM Forms – personalizirani odgovori

Personalizirajte komunikaciju putem više kanala 

AEM Forms olakšava izradu kompatibilne korespondencije spremne za korištenje na mobilnim uređajima i omogućava automatiziranje komunikacije s korisnicima u svrhu održavanja i poboljšavanja odnosa.

Obratite se korisnicima lako, bez obzira na kanal koji koriste 

Kreirajte i pošaljite personalizirana pisma, izjave i ostalu komunikaciju, koja se može jednostavno čitati na pametnim telefonima, tabletima, računalima – ili čak na papiru.

Ubrzajte vrijeme odaziva  

Moguće je postaviti automatizirane odgovore ili kreirati interaktivne dokumente, te omogućiti timovima da bilo kad i brzo kreiraju potrebne dokumente. Predlošci stvaraju unificiranost komunikacije, a kroz unaprijed odobrene vrste sadržaja lako je održati konzistentnost i ton. Kroz pravila poslovnih procesa koji sami određujete, moguće je kreirati tisuće personaliziranih dokumenata odjednom, te ih poslati ovisno o tome koji kanal preferiraju korisnici kojima su dokumenti namijenjeni.

Istaknute značajke:

  • Responzivan dizajn. Svi dokumenti automatski su prilagođeni prikazu na bilo kojem uređaju na kojem se pregledavaju.
  • Opcija PDF dokumenata. Ponudite korisnicima opciju preuzimanja PDF dokumenta kojeg mogu ispisati ili sačuvati.
  • Objava dokumenata. Postavite dokumente na osobne web portale kako bi se dokumentima moglo sigurno pristupiti bilo kad, s bilo koje lokacije i uređaja.
  • Interaktivnost sadržaja. Uključite u dokumente dinamičke i interaktivne elemente ili poveznice na druge aplikacije.
  • Integracija. Povežite se s postojećim sistemima za stvaranje personaliziranih i točnih dokumenata.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti