AEM Forms – proaktivna sigurnost i praćenje

Nikad prije niste doživjeli ovakvu sigurnost dokumenata  

Prelaskom na digitalne dokumente, dobili smo priliku kontrolirati i pratiti kako i tko koristi dokumente. Upravljanje digitalnim pravima u AEM Forms proaktivno štiti digitalne dokumente, pokazujući vam kako su korišteni kroz cijeli njihov životni vijek.

Potpuna kontrola nad sigurnosti dokumenata   

Vi odlučujete koliko i kakve zaštite je potrebno dokumentima koje kreirate. Kontrolirajte tko im može pristupiti i u kojim okolnostima. Promijenite sigurnosne postavke u bilo kojem trenutku životnog ciklusa dokumenata, od početka do arhiviranja.

Istaknute značajke:

  • Enkripcija dokumenata.  Zaštitite PDF i Microsoft Office dokumente enkripcijom koja slijedi zakonske regulative.
  • Autentifikacija korisnika. Otvorite ili zaštitite dokumente, ovisno o invidualnim osobama ili grupama.
  • Postavke tajnosti. Lako definirajte što korisnici ili grupe mogu s dokumentima, bilo to kopiranje, ispis ili pregledavanje kasnije.
  • Dinamične postavke. Izmijenite postavke bilo kad, čak i nakon što ste dokument već podijelili.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti