Projekt Integrator tvrtke INTIS


HSM Informatika d.o.o. kao partner sudjeluje u provedbi projekta Integrator tvrtke INTIS.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Korisnik projekta

INTIS d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 12987689544

Partneri
 1. XYLON d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb; OIB: 89992971942
 2. HSM INFORMATIKA d.o.o., Ulica grada Mainza 19, 10000 Zagreb; OIB: 72035282410
 3. Atmosfera d.o.o., Mandaličina 14, 10000 Zagreb, OIB: 36444182418
Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0005 za provedbu projekta Integrator tvrtke INTIS.

Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem postizanja dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkama Integratorima komercijalizacijom inovativnog proizvoda NUTRICO koji rješava problem neadekvatnog hladnog lanca koristeći najmodernije inovativne tehnologije. Partneri na projektu te članovi konzorcija su tvrtke HSM INFORMATIKA d.o.o., XYLON d.o.o. te tvrtka Atmosfera d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. siječnja 2021. godine do 01. siječnja 2023. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati suradnju MSP-ova kako bi kroz stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke obnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu, odnosno podržati inovaciju procesa i/ili organizacije poslovanja konzorcija MPS-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanca vrijednosti sa Integratorima.

Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Povećanje i intenziviranje suradnje MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda u ciljanom strateškom segmentu
 2. Povećanje obujma suradnje između MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa Integratorom i postali dio njihovog lanca vrijednosti
 3. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj konzorcija
Očekivani rezultati projekta
 1. Uspješno uspostavljena suradnja MSP – ova u svrhu stvaranja komercijalizacije inovativnih proizvoda – NUTRICO
 2. Povećan obujam suradnje između MSP – ova
 3. Povećana konkurentnost, održiv rast i razvoj konzorcija
 4. Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja
 5. Uspješno provedena neovisna revizija projekta
 6. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti
 7. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
Financijske informacije

Ukupna vrijednost projekta: 35.715.730,55 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 32.803.179,69 HRK

Iznos sufinanciranja od strane Europske unije: 16.656.839,84 HRK

Dodatne informacije

Za više informacija o projektu, možete nas kontaktirati na marketing@hsm360.com.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pronaći ovdje.

Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći ovdje.