trgovacki_putnik_blog

Problem trgovačkog putnika, ili kako što brže obaviti što više?

Kako je suvremeni način života stvorio problem trgovačkog putnika i kako ga je danas moguće riješiti, saznajte u tekstu Željka Čačinovića, Consultant, HSM informatika.


Problem trgovačkog putnika definiran je jednostavno kao pronalaženje najpovoljnije rute (rute s najmanjim troškovima putovanja) kojom se treba kretati osoba (trgovački putnik) koja obilazi više gradova krećući se iz jednog grada u drugi, a da pri tome svaki grad posjeti samo jedanput. U teoriji, do dana današnjeg nije još pronađen algoritam koji bi idealno riješio ovaj zadatak, no u doba računala obično je sasvim dovoljno napraviti dovoljno iteracija nekog postupka da se dobije posve zadovoljavajuće rješenje.


Kako vam kvalitetno softversko rješenje može pomoći u optimizaciji resursa i koordinaciji?


Saznajte na sljedećoj poveznici:


Pročitajte cijeli članak