Google Workspace alati

Kao Google Workspace korisnik, na raspolaganju imate niz alata za efikasniju svakodnevnu komunikaciju i saradnju

Alati za komunikaciju

gmail_36dpGmail - profesionalna e-mail adresa (@vasafirma.com), 30GB prostora za čuvanje e-mail poruka, kompatibilnost sa Microsoft Outlook i dr., 24/7 podrška, moćno filtriranje spam poruka,...
hangouts_36dpHangouts - povežite se online sa kolegama i saradnicima (HD video, audio i tekst). Sada možete uštedeti na putovanjima, a istovremeno imati direktan kontakt sa svojim sagovornicima
calendar_36dpCalendar - možete da jednostavno uređujete kalendar, podelite ga sa saradnicima i tako uskladite zajedničke obaveze i sastanke
google_plus_36dpGoogle+ - društvena mreža omogućava bržu i efikasniju razmenu ideja i saradnju sa korisnicima i članovima tima

Čuvanje podataka

drive_36dpDrive - jednostavno i efikasno čuvajte na jedno mesto sve svoje datoteke, podelite ih sa kolegama i pristupite im sa bilo koje lokacije preko računara, mobilnog telefona ili tableta

Alati za saradnju

docs_36dpDocs - kreirajte, podelite i zajednički uređujte svoje dokumente sa saradnicima, u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta
sheets_36dpSheets - kreirajte tabele bez potrebe za dodatnim softverom. Uređujte ih i delite sa svojim saradnicima
forms_36dpForms - kreirajte upitnike zadovoljstva i razne druge formulare i analizirajte prikupljene podatke u tabelarnom prikazu (Google Sheets)
slides_36dpSlides - kreirajte i uređujte svoje prezentacije, podelite ih sa kolegama i zajednički radite na njima i sve to u vašem pretraživaču, bez potrebe za dodatnim softverom
sites_36dpSites - kreirajte intranet za vašu firmu, projektnu stranicu za vaš tim ili portal za vaše korisnike, bez pisanja linija koda

Upravljanje i sigurnost podataka

admin_36dpAdmin - jednostavno dodajte korisnike, upravljajte uređajima i bezbednosnim postavkama kako bi podaci vaše firme bili u potpunosti sigurni

Odaberite idealan Google Workspace za svoje potrebe.