Adobe Sign – rešenje za elektronsko potpisivanje dokumenata

Jednostavno potpisivanje dokumenata – bilo kad, bilo gde i sa bilo kog uređaja


Da li ste znali?


30% vremena zaposlenih moglo bi se osloboditi automatizacijom
razmene dokumenata, potpisivanja i odobravanja, praćenja statusa i arhiviranja.

33% poslovnih menadžera prijavilo je probleme sa
nedostatkom potpisa, inicijala i datuma ili potpisom pogrešne osobe.

63% poslovnih menadžera tvrdi da nedostatak automatizacije i integracije
negativno utiče na kvalitet korisničkog iskustva.Adobe Sign je vodeći sistem elektronskih potpisa, sa preko 6 milijardi transakcija e-potpisa godišnje i jasan tržišni lider na tom području.

Eliminišite proces manuelnog razmenjivanja dokumenata i ubrzajte poslovne procese. Adobe Sign olakšava svima u vašoj kompaniji slanje dokumenata na e-potpis, uz samo nekoliko klikova i praćenje stanja u stvarnom vremenu. A samo potpisivanje dokumenata jednako je jednostavno – primaoci se mogu potpisati putem web pretraživača ili mobilnog uređaja, gde god da se nalaze – bez postavljanja naloga ili preuzimanja softvera.

Adobe Sign moguće je koristiti u raznim odeljenjima u kompaniji – prodaji, upravljanju ljudskim resursima, nabavci, pravnoj službi i bilo kom drugom segmentu u kojem su potrebni potpisi.
Ključne prednosti


Transformišite poslovne procese. Digitalizujte procese dosad zasnovane na papiru i povećajte poslovnu efikasnost dodavanjem Adobe e-potpisa u aplikacije koje vaša kompanija već koristi – alate za kalcelarijsku kolaboraciju, CRM sistem i slično.

Ubrzajte procese potpisivanja. Kreirajte i šaljite obrasce, ugovore i sporazume na potpisivanje u bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta. Olakšajte popunjavanje i potpisivanje dokumenata, sa bilo kojeg uređaja.

Pratite i upravljajte dokumentima u stvarnom vremenu. Pratite koji dokumenti treba da se potpišu, primajte obaveštenja prilikom potpisivanja dokumenata, šaljite podsetnike i arhivirajte odobrena dokumenta, za potpunu transparentnost.

Osigurajte ispravnost potpisnika. Jednostavno proverite identitet svih uključenih u postupak potpisivanja. Adobe Sign podržava multifaktorsku proveru identiteta, kao i digitalni potpis zasnovan na sertifikatima.katima.

Dostavljajte više dokumenata istovremeno. Pošaljite personalizovanu verziju pojedinačnog dokumenta ili ugovora većem broju primalaca, u samo nekoliko klikova.

Odaberite pouzdano rešenje za e-potpise. Adobe Sign je u skladu sa EU i globalnim propisima za e-potpis, i zadovoljava širok raspon pravnih zahteva, najzahtevnije industrijske propise i najstrožije sigurnosne standarde širom sveta. Posebno ističemo kako je Sign usklađen sa eIDAS i GDPR uredbama, za e-poslovanje i e-commerce transakcije, kao i uredbama o zaštiti ličnih podataka.5 primera korišćenja Adobe Sign rešenja u svakodnevnom radu

Potpis. Potpisivanje dokumenata koji zahtevaju neosporiv potpis, što je često u transakcijama sa klijentima ili B2B poslovanju. Primeri su prodajni ugovori, ugovori o korisničkoj podršci, NDA sporazumi.

Ispunjavanje obrazaca. Formularima se mogu prikupiti informacije od klijenata, partnera ili zaposlenih. Primeri su ugovori o partnerstvu, zahtevi zaposlenih ili klijenata i slično.

Odobrenje. Odobrenje dokumenata kod kojih formalni potpis nije nužan, kao što je često u internim procesima. Primeri su narudžbe, radni nalozi i odobrenja projekata.

Prihvatanje. Potvrda o prihvatanju dokumenata poslatih sa ciljem da obaveste primaoca o važnim poslovnim uslovima ili njihovoj promeni, kao što je slučaj sa uslovima poslovanja, politikama privatnosti, pravnim obaveštenjima ili njihovoj promeni.

Sertifikovani primalac. Ova opcija pruža potvrdu u revizijskim zapisima da je primalac video i prihvatio dokument, kao što su izmene u uslovima poslovanja, promene cena i slično.


Za više informacija o licencama i implementaciji Adobe Sign rešenja,

stojimo Vam na raspolaganju.


Pošaljite upit