AEM Forms – efikasno procesiranje

Ubrzajte vreme odobravanja zahteva i obrazaca  

Kompanije i dalje pate zbog papirnih zahteva i neefikasnih ručnih odobrenja. Postoji bolji način. AEM Forms vam pomaže da svoj posao ubrzate i da usrećite korisnike uvođenjem digitalnih procesa i uklanjanjem potrebe za korišćenjem i arhiviranjem papira.

Izgradite bolji sistem, bez potrebe da krenete od temelja 

Iskoristite alate iz AEM Forms kako bi procesiranje dokumenata pretvorili iz zastarelog i ručnog u brzo i moćno.

Istaknute funkcije:

  • Sistemska integracija. AEM Forms jednostavno se integriše s postojećim alatima, poput poslovne infrastrukture i transakcijskih sistema, relacijskih baza i alata za izveštavanje. 
  • Kreiranje procesa. Koristite vizuelni dizajner kako biste kreirali procese koji spajaju podatke iz obrazaca i drugih izvora. Kontrolna tabla prati u kojoj fazi postupka odobravanja se nalaze zahtevi.
  • Rad u internetskom pregledniku. Zaposleni mogu pregledavati liste zadataka i pratiti njihov status u bilo kojem internetskom pregledniku.
  • Mobilne mogućnosti. Omogućite terenskim zaposlenima zabilježavanje podataka direktno na terenu, čak i ako nemaju internetsku vezu.
  • Praćenje performansi. Nadgledajte zaostatke, liste zadataka i sve ostale ključne pokazatelje uspešnosti koji će vam pomoći u poboljšanju procesa.
  • Brzi elektronski potpisi. Eliminišite klasične potpise i potrebu za slanjem dokumenata putem faksa ili pošte.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti