AEM Forms – proaktivna sigurnost i praćenje

Nikad pre niste doživeli ovakvu bezbednost dokumenata  

Prelaskom na digitalne dokumente, dobili smo priliku da kontroliše i pratiti kako i ko koristi dokumente. Upravljanje digitalnim pravima u AEM Forms proaktivno štiti digitalne dokumente, pokazujući vam kako su korišćeni kroz ceo njihov životni vek.

Potpuna kontrola nad bezbednosti dokumenata   

Vi odlučujete koliko i kakve zaštite je potrebno dokumentima koje kreirate. Kontrolišite ko im može pristupiti i u kojim okolnostima. Promenite bezbednosne postavke u bilo kojem trenutku životnog ciklusa dokumenata, od početka do arhiviranja.

Istaknute funkcije:

  • Enkripcija dokumenata.  Zaštitite PDF i Microsoft Office dokumente enkripcijom koja sledi zakonske regulative.
  • Autentifikacija korisnika. Otvorite ili zaštitite dokumente, zavisno o invidualnim osobama ili grupama.
  • Podešavanje tajnosti. Lako definišite što korisnici ili grupe mogu s dokumentima, bilo to kopiranje, štampanje ili pregledavanje kasnije.
  • Dinamične postavke. Izmijenite podešavanja bilo kad, čak i nakon što ste dokument već podelili.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti