Pravila o zaštiti privatnosti

1. O Pravilima privatnosti

1.1. Ovo su pravila privatnosti (u daljem tekstu: „Pravila Privatnosti“) koje donosi HSM INFORMATIKA d.o.o., Beograd, Topličin venac 19-21, LIB: 102050759 (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Mi“). Kompanija u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših ličnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na naše kupce i korisnike naših usluga, kao i na one koji su zainteresovani da to postanu (u daljem tekstu: „Klijenti“ ili „Vi“).

1.3. Ovim uređujemo privatnost i zaštitu Vaših ličnih podataka. Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica, odnosno njihove lične podatke.

1.4. Ova verzija Pravila Privatnosti primenjuje se od dana 20. jula 2020. godine. Pravila o zaštiti privatnosti biće predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavićemo na ovu internet stranicu.

1.5. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi sa postupanjem ili zaštitom Vaših ličnih podataka, obratite nam se na adresu e-pošte gdpr@hsm.hr


2. Koje Vaše lične podatke obrađujemo?

2.1. Obrađujemo isključivo one lične podatke koje ste nam Vi dali, bilo prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, bilo prilikom kasnije komunikacije (na primer kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) bilo one koji su proizašli iz naše poslovne saradnje.

2.2. Obrađujemo Vaše sledeće lične podatke:
2.2.1. Vaše identifikacione podatke ime, prezime, adresa (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država)
2.2.2. Vaše kontakt podatke mobilni telefon, telefon, faks, adresa e-pošte, IP adresa, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država)
2.2.3. Dodatni podaci neophodni za potrebe poslovanja Ime preduzeća, vrsta korisnika (privatni ili poslovni); podaci o računu neophodni za realizaciju poslovnog odnosa.


3. Zašto obrađujemo Vaše lične podatke?

3.1. Vaše lične podatke obrađujemo zato što ste naš kupac ili korisnik naših usluga ili ste zainteresovani da to postanete (na primer, registrovali ste se na naš bilten ili ste nam poslali određene upite).

3.2. Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:
3.2.1. Sklapanje i sprovođenje ugovora
Obrađujemo Vaše lične podatke koji su nam potrebni kako bismo obradili, prihvatili i ispunili neki Vaš upit, narudžbinu, kupovinu, odnosno drugi naš međusobni ugovor.
3.2.2. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo ispunili svoje dužnosti – kada i na način na koji to pozitivni propisi uređuju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti.
3.2.3. Informacije o narudžbinama i zahtevima
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vas informisali o statusu pojedinog zahteva, pružanju usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informisanosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes.
3.2.4. Slanje biltena (HSM NEWS)
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavestili o zanimljivim događajima i našim uslugama i proizvodima, sve u cilju Vaše pune informisanosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša saglasnost, u zavisnosti od konkretnog slučaja.
3.2.5. Ostali slučajevi
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva (na primer, kada je to neophodno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to neophodno kako bismo osigurali primereni stepen zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je naš legitimni interes.


4. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

4.1. Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom, te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom.

4.2. Treća lica imaju pravo na pristup i obradu Vaših ličnih podataka samo u situacijama opisanim u nastavku:
4.2.1. Pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam omogućavaju ili pomažu pri urednom poslovanju. To su, na primer, lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja koja koristimo. U tom slučaju, ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;
4.2.2. Lica sa kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Na primer, poreski ili drugi savetnici. U tom slučaju, ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;
4.2.3. Nadležna tela prilikom vršenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja, kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, na primer revizor. U tom slučaju, ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena.


5. Da li se Vaši lični podaci prenose u treće zemlje?

Vaše lične podatke ne iznosimo u treće zemlje (van Evropske Unije).


6. Kako štitimo Vaše lične podatke?

6.1. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:
6.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
6.1.2. Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa resursima podataka koji sadrže lične podatke;
6.1.3. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se čuvaju Vaši podaci) koji se koriste za obradu ličnih podataka.


7. Tokom kog perioda držimo Vaše lične podatke?

7.1. Za podatke gde postoji zakonom definisani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo tokom tog perioda i brišemo ih u dodatnom periodu od godine dana.

7.2. Vaše lične podatke kao naših klijenata, za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, čuvamo tokom celog perioda važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog sa Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (period zastarevanja od 5 godina, uvećan za 1-godišnji period za brisanje).

7.3. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

7.4. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.8. Vaša prava

8.1. Ako odlučite da koristite jedno ili više od svojih dole navedenih prava, Kompanija ima pravo da proveri Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

8.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primer, ako je od prošlog Vašeg zahteva prošlo manje od 6 meseci) ili prekomerno (na primer, tražite sve Vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo pravo da od Vas tražimo da izmirite naše troškove pre vršenja takve radnje.

8.3. Pristup Vašim ličnim podacima: Imate pravo da od nas tražite potvrdu da li obrađujemo Vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu gdpr@hsm.hr

8.4. Ispravka netačnih ličnih podataka: Imate pravo da zatražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite Vaše lične podatke. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu gdpr@hsm.hr

8.5. Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo da preuzmete i tražite prenos Vaših ličnih podataka. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu gdpr@hsm.hr

8.6. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu gdpr@hsm.hr

8.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja sa Vašim ličnim podacima: Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, kao i generalno na naš način postupanja sa Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu gdpr@hsm.hr, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade, te u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.


9. Web stranice firme

9.1. HSM INFORMATIKA ulaže maksimalne napore u održavanje informacija na veb-stranicama ažurnim i tačnim. HSM INFORMATIKA ne može da garantuje stopostotnu tačnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na veb-stranicama. HSM INFORMATIKA se obavezuje da u svakom takvom slučaju revidira narudžbinu i kontaktira kupca radi dogovora o alternativama. HSM INFORMATIKA ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene. HSM INFORMATIKA se obavezuje da primenjuje maksimalne mere bezbednosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprečavanja eventualnih zloupotreba informacija.


10. Korištenje kolačića


10.1. Što je kolačić?

Kolačić je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane veb-stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaše postavke za veb-stranicu, kao što su preferirani jezik ili korisnički profil. Kasnije, kada opet otvorite istu veb-stranicu, internet pregledač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu čuvati širok raspon informacija. Ipak, sve informacije mogu biti sačuvane jedino ako Vi to omogućite – veb-stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im niste omogućili i ne mogu da pristupe drugim datotekama na Vašem računaru. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite postavke internet pregledača tako da sami odaberete hoćete li odobriti čuvanje kolačića, da automatski pri zatvaranju internet pregledača obrišete sačuvane kolačiće i slično.

10.2. Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete dopustiti čuvanje kolačića na vašem računaru ili ne. Postavke kolačića mogu da se kontrolišu i konfigurišu u postavkama vašeg internet pregledača. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite pojedine funkcionalnosti veb-stranice.

10.3. Kakve kolačiće koristi HSM informatika i zašto?

HSM informatika primarno koristi kolačiće kako bi vam naše veb-stranice omogućile bolje korisničko iskustvo. Kolačići se koriste za pamćenje korisničkih podataka i postavki. Postoje eksterni servisi koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo kolačiće servisa za merenje posećenosti (Google Analytics, HotJar, Google Tag Manager i New Relic). Navedeni servisi ne prikupljaju lične podatke posetilaca veb-stranice HSM INFORMATIKE i ne identifikuju osobu prilikom posete stranicama. Prikupljeni podaci se koriste isključivo za dobijanje statističkih podataka o posećenosti veb-stranice, te ih HSM INFORMATIKA analizira isključivo u anonimnom obliku.

Dodatne informacije
Trenutno postoji nekoliko veb-stranica za isključivanje čuvanja kolačića za različite servise. Više informacija možete saznati na sledećim adresama:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/


Kontaktirajte nas 

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva vezanih za rukovanje ili zaštitu vaših ličnih podataka, obratite nam se:
e-mail. gdpr@hsm.hr