AEM Forms – bolje kreiranje dokumenata

Brže i bolje kreiranje dokumenata

Digitalni alati mogu ubrzati vaš posao i kompaniju, ali samo ako uspešno možete pratiti informacije kroz svaki kanal i na svakom uređaju. Adobe Experience Manager Forms olakšava brzo stvaranje i isporuku digitalnih obrazaca i dokumenata koji omogućavaju korisnicno iskustvo zbog kojeg će se opet vraćati.

Kreirajte jednom, objavite svuda – bez programiranja i kodiranja

Izradite responzivna, personalizovane obrasce i dokumente za bilo koji kanal i uređaj, te učinite dizajniranje čak i kompleksnih obraza jednostavnim. Pomoću alata koji se lako koriste, možete brzo stvoriti raznolike obrasce – i to sve učiniti bez opterećivanja IT odeljenja.

Istaknute funkcije:

  • Kreiranje na principu drag-and-drop metode. Jednostavno dodajte standardne komponente poput grafikona i elektronskih potpisa ravno iz kreatora dokumenata.
  • Stvaranje isečaka za ponovno korišćenje. Ponovno upotrebite unapred konfigurisane segmente u više obrazaca, za brže kreiranje, veću doslednost i bolju izvedbu.
  • Centralizovano spremište. Surfujte, pregledajte i izvršite napredne operacije – na primer, slanje obrazaca na pregled, omogućavanje analize i objavljivanje – sa jedne lokacije.
  • Prilagodljivi šabloni. Brzo izrađujte responzivne, kompatibilne obrasce koristeći postojeće šablone i pregledajte kako će se prikazivati na različitim ekranima.
  • Prevodilačke mogućnosti. Prevodite sadržaj na više jezika pomoću ugrađenih procesa i alata, kako biste lakše došli do globalnih klijenata.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti