AEM Forms – personalizovani odgovori

Personalizirajte komunikaciju putem više kanala 

AEM Forms olakšava izradu kompatibilne korespondencije spremne za korišćenje na mobilnim uređajima i omogućava automatizaciju komunikacije sa korisnicima u svrhu održavanja i poboljšavanja odnosa.

Obratite se korisnicima lako, bez obzira na kanal koji koriste 

Kreirajte i pošaljite personalizovana pisma, izjave i ostalu komunikaciju, koja se može jednostavno da čita na pametnim telefonima, tabletima, računarima – ili čak na papiru.

Ubrzajte vreme odaziva  

Moguće je postaviti automatizovane odgovore ili kreirati interaktivne dokumente, te omogućiti timovima da bilo kad i brzo kreiraju potrebne dokumente. Šabloni stvaraju unificiranost komunikacije, a kroz unapred odobrene vrste sadržaja lako je održati konzistentnost i ton. Kroz pravila poslovnih procesa koji sami određujete, moguće je kreirati hiljade personalizovanih dokumenata odjednom, te ih poslati zavisno o tome koji kanal preferiraju korisnici kojima su dokumenti namenjeni.

Istaknute funkcije:

  • Responzivan dizajn. Svi dokumenti automatski su prilagođeni prikazu na bilo kojem uređaju na kojem se pregledavaju.
  • Opcija PDF dokumenata. Ponudite korisnicima opciju preuzimanja PDF dokumenta kojeg mogu odštampati  ili sačuvati.
  • Objava dokumenata. Postavite dokumente na lične web portale kako bi se dokumentima moglo sigurno pristupiti bilo kad, s bilo koje lokacije i uređaja.
  • Interaktivnost sadržaja. Uključite u dokumente dinamičke i interaktivne elemente ili linkove na druge aplikacije.
  • Integracija. Povežite se s postojećim sistemima za stvaranje personalizovanih i tačnih dokumenata.

Vratite se na pregled AEM Forms mogućnosti