ICT-AAC_prva_javna_prezentacij

HSM informatika partner ICT-AAC projektu

28. lipnja, održano je prvo javno predstavljanje projekta pod nazivom „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC). Projekt je implementiran od strane konzorcija četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu tri hrvatske tvrtke, među kojima je i HSM informatika te pet profesionalnih udruga i institucija koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.

Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te transfer znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama su one osobe koje iz različitih razloga ne mogu komunicirati na uobičajeni način. Složene komunikacijske potrebe se najčešće vežu uz poremećaj iz autističnog spektra, motoričke teškoće, intelektualne teškoće i oštećenja sluha. Projektom ICT-AAC će se obuhvatiti djeca, mladi i odrasle osobe uključene u programe njege, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, ponajprije s ciljem izgradnje kompetencijske mreže dionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene sa znanjem i kapacitetom dizajniranja. Ujedno će se razviti kvalitetnije usluge iz područja potpomognute komunikacije koje će unaprijediti pristup informacijama i ravnopravno društveno uključivanje. Navedene promjene će unaprijediti mogućnosti za komunikaciju i učenje te otvoriti mogućnosti zapošljavanja za navedenu populaciju. Projekt je financiran kroz „Fond za ulaganje u znanost i inovacije“ u sklopu „IPA komponente IIIc“, mehanizma financiranja kojim EU pomaže državama kandidatkinjama u usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te u pripremi za korištenje Strukturnih i Kohezijskih fondova nakon ulaska u EU. Do kraja projekta ICT-AAC kompetencijska mreža će se proširiti novim članovima iz redova hrvatske akademske zajednice, industrije te vladinih i nevladinih organizacija.