HSM informatika na SmartCard konferenciji

HSM informatika na SmartCard konferenciji

HSM informatika je 02.10.2013. s predavanjem “Interaktivni račun”, sudjelovala na ovogodišnjoj međunarodnoj konferenciji o tehnologijama, normama i primjeni čip kartica, Smart Card 2013.
S prednostima interaktivnog računa, Goran Pećarina, voditelj ePoslovanja HSM informatike, upoznao je i čitatelje Info Trenda:

„Riječ je o konačnoj fazi svakog poslovnog odnosa, a to je izdavanje računa. Interaktivni račun je jedna inovacija koja omogućuje da se banalni proces izdavanja računa pretvori u interakciju, dvosmjernu komunikaciju između izdavatelja računa i klijenta. Tradicionalno, račun opisuje transakciju, cijenu i valutu plaćanja i čini nam se da gospodarstvo premalo prepoznaje taj kanal komunikacije sa postojećim klijentima, a mogao biti snažan marketinški kanal. Prvo računi mogu sadržavati dodatne informacije koje su korisnicima bitne poput grafičkog prikaza troškova i to je dodatna vrijednost za mene kao korisnika jer mi pomaže razumjeti strukturu mojih troškova. Također mi može dati trend ili povijest mojih troškova u zadnjih dvanaest mjeseci u grafičkom obliku. Interaktivni račun osim toga omogućava da ja kao primatelj računa uspostavim povratnu komunikaciju prema izdavatelju i to putem digitalnih kanala.
Dakle, ne ono što danas možemo napraviti kada nam nešto nije jasno ili želimo osporiti neku stavku računa, primjerice putem telefona zovemo call centar, a u interaktivnom računu moguće je uspostaviti izravnu digitalnu komunikaciju. Može se uz račun poslati poruka koja će završiti u službi za praćenje klijenata, može se ostvariti chat komunikacija sa call centrom izdavatelja računa. Kao zaključak interaktivni račun može bitno unaprijediti kvalitetu komunikacije s klijentima u smislu povećanja njihovog zadovoljstva i lojalnosti. Sa marketinškim porukama koje se mogu ugraditi u sam dokument stvaraju se „Up-sell“ i „Cross-sell“ prilike.
Danas se marketinške poruke šalju poštom, kao posebne brošure, a iskustvo govori da je efikasnost takvog marketinga mala. Pokazalo se da iste takve poruke koje su ugrađene u sam dokument računa ili bankovnog izvoda imaju i do 300% veći utjecaj na primatelja. Predlažemo da razmislite kako unaprijediti svoju komunikaciju za zadržavanje postojećih klijenata i povećati prihode kroz ciljane personalizirane marketinške poruke.“

Izvor: Info Trend (www.infortrend.hr), 02.10.2013.