TTS-text-to-speech-hsm-sintetizator-govora

Novi, još prirodniji sintetizator govora – uskoro dostupan!

S ponosom možemo predstaviti veoma uspješno razvijenu DNN sintezu govora na osnovu teksta na hrvatskom s glasom govornice Ivane, koja će u sljedećih nekoliko ​mjeseci zamijeniti trenutnu govornicu Maricu.


Njena govorna baza je snimana i anotirana nakon srpske govorne baze s govornicom Danicom. Iskustva koja su prikupljena tijekom pripreme Daničine govorne baze iskorištena su u pripremi Ivanine, što je rezultiralo još kvalitetnijom DNN sintezom za hrvatski.


Primjene govornih tehnologija su mnogobrojne, a isto vrijedi i za sintetizator govora. Zadatak sinteze govora (Text to Speech / TTS) je na temelju ulazne informacije u tekstualnom obliku, generirati govorni signal razumljiv čovjeku. Naravno, sintetizirani govor treba zvučati prirodno, odnosno posjedovati intonaciju karakterističnu za prirodan ljudski govor.


TTS iz naše ponude je sustav za sintezu govora na osnovu teksta s ugrađenim elementima prirodne intonacije. Postoje verzije za hrvatski, makedonski i srpski jezik s dva govornika (muški i ženski glas), a ugrađeni elementi intonacije značajno doprinose razumljivosti govora.


Sinteza govora može se koristiti u nizu područja i situacija: od aplikacija općeg tipa (ozvučenje web stranica, glasovno pozivanje i slanje poruka ili pak glasovno pokretanje aplikacija), aplikacija na zahtjev prilagođenih poslovnim korisnicima (glasovna komunikacija s aplikacijama za banke, osiguravajuća društva, medijske kuće, razne državne institucije,…) do aplikacija od pomoći osobama s invaliditetom.


Detaljnije o govornim tehnologijama možete pročitati ovdje, a u nastavku poslušajte na par primjera kako će zvučati nova govornica Ivana: