EUREKA- Potpisan ugovor za DANSPLAT-HSMinformatika_projekt

Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije

HSM informatika je s projektnim partnerima pokrenula projekt u sklopu EUREKA programa (DANSPLAT W!9944), koji se odnosi na rješavanje problema u pristupu mnoštvu informacija preko mobilnih telefona, za različite skupine korisnika. Projekt obuhvaća razvoj, testiranje, implementaciju i promociju prototip aplikacija govornih tehnologija za pretvaranje teksta u govor i suprotno, preko mobilnih telefona s Android i iOS operativnim sustavima, za jezike Dunavske regije.

U projektu sudjeluju članovi konzorcija (tri fakulteta te tri male i srednje tvrtke iz četiri zemlje Dunavske regije), koji čine međunarodni projektni partneri; Faculty of Technical Sciences (University of Novi Sad), Srbija (kao koordinator i glavni partner); Institut of Informatics (Slovak Academy of Sciences), Bratislava, Slovakia; BME-TMIT Budapest University of Technology and Economics, te tri male i srednje tvrtke; AlfaNum iz Novog Sada, SpeechTex iz Budimpešte i HSM informatika.

Očekivani rezultati su:

Razvoj prototipa usluge na mobilnim uređajima za konverziju teksta u govor (TTS) i konverziju grafičkih simbola u ispravno formatiran tekst na govor po zahtjevu (AAC) za jezike Dunavske regije.

Dizajn prototipa “multimodal Voice Assistant” aplikacije, koja će kombinirati opcije osjetljive na dodir i ASR (s opcijom prepoznavanja govora) te ASR za slušanje SMS poruka, e-mail poruka i ostalih poruka na hrvatskom, srpskom i ostalim jezicima Dunavske regije.

Platforma koja će podržavati ASR, TTS i AAC za nekoliko jezika regije, što uključuje, ali se ne ograničava na hrvatski, srpski, mađarski i slovački, bit će osnova za različite aplikacije i servise u svim privrednim sektorima, kao i mogućnost za razvoj usluga javnog sektora (e-health, e-government, e-inclusion, e-learning…). Ovakva platforma će omogućiti i ubrzati razvoj novih proizvoda koji će utjecati na razvoj društvene zajednice u cjelini, a pored toga bit će i podloga za znanstvena istraživanja u području govornih tehnologija.

Za vrijeme projekta razvijat će se mnoge aplikacije, a razvijena platforma će omogućiti implementaciju i mnogih drugih (kao i unaprjeđenje postojećih aplikacija), kako za vrijeme trajanja projekta, tako i po njegovom završetku.

Riječ je o aplikacijama za razne namjene, kao što su;

aplikacije općeg tipa:

Glasovno pozivanje i slanje poruka
Preslušavanje poruka, e-mailova, Internet stranica, drugih tekstualnih sadržaja
Glasovni unosi u kalendar i podsjetnik
Diktiranje poruka i drugih dokumenata
Glasovno pokretanje aplikacija
Upravljanje drugim “pametnim” uređajima (biranje TV programa, radio kanala u vozilima, pametne kuće,…)

aplikacije na zahtjev, u skladu s potrebama poslovnih korisnika:

Glasovna komunikacija s aplikacijama za banke, osiguravajuća društva, medijske kuće, turističke organizacije,…
Glasovna komunikacija s aplikacijama za razne državne institucije, poput porezne uprave i katastra

aplikacije za organizacije osoba s poteškoćama:

Aplikacije za učenje razvijene na bazi AAC
Napredne aplikacije za AAC, bazirane na govornim tehnologijama
Sve navedene aplikacije će direktno ili indirektno koristiti rezultate (softverske komponente) razvijene u okviru DANSPLAT projekta.