Program EUREKA – projekt DANSPLAT


Projekt DANSPLAT – platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije


HSM informatika je u srpnju 2016. godine s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt DANSPLAT W!9944, a u sklopu Eureka programa. U projektu pod nazivom “A Platform for the Applications of Speech Technologies on Smartphones for the Languages of the Danube Region”, čiji je glavni partner i koordinator Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, HSM informatika kao član konzorcija, sudjeluje kao hrvatski projektni partner.

Projekt se odnosi na rješavanje problema u pristupu mnoštvu informacija preko mobilnih telefona u različitim modalitetima i na raznim jezicima Dunavske regije. Cilj projekta je podržati razvoj govornih tehnologija za pretvaranje teksta u govor i suprotno, za jezike sudionika na projektu i njihovu primjenu u tim i susjednim zemljama Dunavske regije. Aktivnosti su usmjerene na razvoj prototipa aplikacija govornih tehnologija na mobilnim telefonima, uz podršku alternativnim modalitetima komunikacije.


Za vrijeme projekta razvijene su tri aplikacije s ciljem razvoja govornih tehnologija za pretvaranje teksta u govor i suprotno.

3 aplikacije razvijene tijekom trajanja projekta: 

1 “Čitaj mi” – ozvučenje web stranice

Koristeći tehnologiju za sintezu govora moguće je tekst koji se nalazi na nekoj web stranici pretvoriti u govor i obrnuto. Na ovaj način ozvučena web stranica pruža posjetiocima potpuno novo korisničko iskustvo. Rješenje je koncipirano tako da korisnik jednostavnim klikom na tipku „Čitaj mi“ otvara player, koji čita sadržaj teksta na odabranoj stranici. Opcija je naročito korisna za slabovidne osobe i osobe s invaliditetom. Ozvučenjem web stranica građanima bi se učinile dostupnije i aktualne informacije koje su neophodne za svakodnevni život.
Više informacija o prednostima ove aplikacije


2 Axon Voice Assistant (AVA)

AVA je mobilna aplikacija koja omogućuje izdavanje glasovnih naredbi pametnom telefonu: pozivanje brojeva i kontakata po imenu kontakta ili po broju telefona, slanje poruka (čak i Viber, WhatsApp), korištenje navigacije i slično. Aplikacija je prilagođena srpskom i hrvatskom jeziku (samim time omogućuje korištenje imena u padežima te korištenje dijakritičkih znakova) te radi bez povezivanja s Internetom.


3 Audio muzej – vodič kroz muzeje

Aplikacija Audio muzej integracija je čitača QR kodova i govorne tehnologije koja sintetizira napisani tekst u govor. Aplikacija je zamišljena na način da posjetitelji muzeja na pametnom telefonu posjete web stranicu audiomuzej.com, gdje se nalazi čitač QR koda pomoću kojeg se čita QR kod pokraj izloška u muzeju. Nakon toga se pokreće zvučni zapis vezan uz izložak. Zvučni zapisi su izrađeni pomoću TTS tehnologije. Ovakva tehnologija čini posjete muzejima interaktivnijim i zanimljivijim iskustvom.