placeholder-img-featured-sm2

Proveden projekt uvođenja naprednih e-poslovnih rješenja

HSM informatika je u sklopu natječaja “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”, u svibnju 2015. potpisala ugovor za provedbu projekta pod nazivom “Uvođenje naprednih e-poslovnih rješenja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke”.

OSNOVNE INFORMACIJE

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. – 2013.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Naziv projekta: Uvođenje naprednih e-poslovnih rješenja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke
Nositelj projekta: HSM-INFORMATIKA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na: 1.018.326,63 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 566.797,91 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinca 2014. do 01. lipnja 2016.

SAŽETAK PROJEKTA (cilj i kratak opis)
Zbog sve veće konkurencije ulaskom na tržište EU i sve bržeg razvoja tehnologije, optimizacija poslovanja nužna je za jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti. Slijedom navedenog, cilj ovog projekta je uvođenje složenih e-poslovnih rješenja s ciljem povećanja rasta, razvoja i konkurentnosti tvrtke, što će rezultirati povećanjem produktivnosti zaposlenika, povećanjem prihoda od prodaje proizvoda i usluga te prihoda od izvoza, zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta te optimizacijom poslovnih procesa. Ciljne skupine su postojeći i budući zaposlenici tvrtke, klijenti i partneri.
Europska unija – Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

footer_template

www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke HSM informatika”